AlfaLife, bireylere ve kurumlara, yaşam kalitesini ve iş verimini artırabilmek için, kişinin kendisi ve çevresi ile daha sağlıklı ilişkiler kurabilmesini sağlayan programlar sunmaktadır.

Kendisini pozitif gelişime adamış bir kurum olan AlfaLife, faaliyetlerini zihinsel, bedensel ve ruhsal bir bütünlük içinde sunarak, bilinçaltı çalışmaları ile hızlı ve etkin çözümler üreten lider model olarak tanınmaktadır.

Çağın bize getirdiği detaylı hayat koşulları çerçevesinde geliştirilen yeni bir yaşam tarzı olan AlfaLife programlarının temelini; zihinsel süreçlerimizi yani düşüncelerimizi inceleyerek, bilinçaltımızda yer etmiş olumsuz inanç ve olaylara ait duyguların iyileştirilerek, talep edilen yeni yaşam tarzımıza dair olumlu bilinçaltı kodlamalarının, bilinçli zihin ile yapabilmemizi sağlayan yöntemler oluşturmaktadır.

Bu yöntemler mantıksal yönümüze hitab eden matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi bilim dallarının ışığında, bireyin ruhsal gelişimini önemseyen mistik öğretiler ile insanın, potansiyel varlığını daha aktif kullanabilmeyi amaçlamaktadır.

AlfaLife, günümüz insanının artan detaylar karşısında geçmişte yaşanan sıkıntıların ve gelecek kaygılarının arasında sıkışan zihninin yani giderek artan olumsuz düşünce frekanslarını, en verimli frekans olan ve yaşamı proaktif algılamayı sağlayan alfa frekanslarına getirebilmeyi ve an’a odaklı yaşayabilmeyi öğreten programlardan oluşmaktadır.

Düşüncelerimiz duygularımıza, duygularımız davranışlara dönüşerek yaşantımızı oluşturmaktadır.

Stratejimiz

  • Günlük yaşamda bizi rahatsız eden, yoran durumların kaynağını bulmak.

  • Farkında olmadığımız olumsuz durumları iyileştirmek için “Ben ne istiyorum?” çalışması ile bireyin ihtiyacını yani hedefini belirlemek.

  • İyileşmeyi sağlamak için gerekli motivasyonu süreklilik esası ile oluşturmak.

  • Bireyin zihin yönetimini ve içsel dinamiklerini öğrenmesini sağlayarak, kendi süreçlerini kendisinin yönetebilir hale gelmesi.

  • Olumsuz duygu ve düşüncelerden kurtularak, proaktif bir düşünce modeli AN’da Yaşam sürecine başlamasına destek sağlamak.

  • Kendi AN’da Yaşam sürecine geçen ve başkalarının yaşamını iyileştirmek isteyenler için Danışmanlık Sertifika Programları sunmak.

Zihinsel Farkındalık

Misyonumuz

Düşüncelerimizi oluşturan algılarımızı yeniden dizayn ederek, bilinçaltında sürdürülebilir, proaktif(olumlu) algıyı oluşturmak.

Zihinsel Farkındalık

Vizyonumuz

Toplumsal yapının güçlenmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilerek, gelecek nesillere katkı sağlamaktır.

Zihinsel Farkındalık

Değerlerimiz

Programlarımızı etik değerlere saygı, bilimsellik, yenilikçilik ve sürekli iyileştirme anlayışı ilkeleri çerçevesinde şeffaf yaklaşım ve güven duygusu ile sürdürmekteyiz.